Utbildning

 • Валютный рынок пестрит многообразием разнообразных торговых стратегий. Какого бы стиля торговли не придерживался трейдер, всегда можно найти себе прибыльную систему – от скальпинга и пипсовки до долгосрока. Многие торговые стратегии уже давно перешагнули возраст в несколько десятилетий, оставаясь при этом прибыльными и эффективными. Рынок бинарных опционов, по сравнению с валютным, намного моложе и пока не может порадовать трейдера огромным количеством торговых систем. Однако, все новое – это хорошо забытое старое, и многие трейдеры идут по пути адаптации стратегий для валютного рынка под торговлю бинарными опционами. В этой статье мы расскажем, как правильно адаптировать валютные торговые стратегии под рынок бинарных опционов.…

  Читать далее »
 • Что такое спред на ? Спред (спрэд, spread) – разница между лучшей ценой Bid (цена, по которой базовая валюта продается) и ценой Ask (цена, по которой базовая валюта покупается) в один и тот же момент времени. В чем состоит суть спреда? Минимальный спред на площадках устанавливается маркет-мейкером, в дальнейшей цепочке до конечного трейдера спред увеличивается, т.к. является также заработком для дилинговых центров и брокеров в виде комиссии для каждой сделки. Размер спреда – это критерий ликвидности рынка; чем выше его значение, тем, соответственно, меньше ликвидность. Собственно поэтому при торговле популярными парами спред имеет небольшие величины. К примеру, при открытии ордера по паре евро/доллар…

  Читать далее »
 • Вы можете думать о себе как о рационально мыслящем существе, но на самом деле всё, что вы делаете в жизни, определяется эмоциями. Эмоции расстраивают вас, загоняют в психологический тупик, запугивают или вдохновляют. Они мотивируют ваши решения, побуждают вас к действию, либо парализуют вас в состоянии тревоги, стресса и страха. Они же и основа ваших лучших воспоминаний. В этой статье мы рассмотрим четыре базовых принципа для работы с вашими эмоциями, а также три стратегии, как справиться с наплывом интенсивных чувств, таких как беспокойство, гнев и печаль. Эмоции изменчивы Вы можете чувствовать беспокойство, в следующую секунду испытывать злость, а затем вас может…

  Читать далее »
 • Пожалуй, каждый новичок, пришедший на валютный рынок, слышал о мани менджменте. Казалось бы, что сложного в управлении капиталом? Однако, не один трейдер терял все свои деньги из-за неправильного управления ними. Методы манимеджмента достаточно обширны, чтобы рассмотреть их в рамках одной статьи – сегодня мы остановимся на трех способах входа в рынок, а точнее – на размерах открываемой позиции. Способ №1. «На всю котлету» Название способа происходит от сленгового названия пачки денежных купюр. Суть способа «На всю котлету» заключается в открытии сделки максимально доступным объемом без установки ордера стоп-лосс. Выгода такого подхода очевидна – при большом размере кредитного плеча можно в…

  Читать далее »
 • När du har markerat datum för Feds räntemöten i kalendern, lärt dig hur man ritar trendlinjer och öppnar affärer på ett demokonto kan du stolt kalla dig nybörjare på handel. Men är det verkligen så? Var går den tunna gränsen mellan en näringsidkare och en vanlig spelare, som inte bryr sig om var han får sitt adrenalin - på ett kasino, i ett lotteri eller på valutamarknaden? Vi tror att dessa fem egenskaper skiljer en bra näringsidkare från en spelmissbrukare. 1. Att strikt följa ditt handelssystem är kanske den största skillnaden mellan en framgångsrik handlare och en spelare. En bra näringsidkare har sina egna regler för...

  Читать далее »
 • Alla har sin egen vidskepelse och sina egna omen. Vissa går runt kvarteret om en svart katt korsar vägen, andra är rädda för att tappa en gaffel eller spilla salt osv. Och du kan inte ens föreställa dig hur många sådana "bekymmer" aktie- och valutahandlare har! 1. En vanlig amulett som lockar till sig pengar är pengar - vissa mynt och sedlar. I Ryssland har en sådan amulett till exempel alltid varit en nickel. I Tyskland tror man att ekonomiskt välstånd ger ett böjt mynt eller ett mynt med ett hål i mitten. I USA anses en amulett som lockar till sig pengar vara den första intjänade dollarn. I många förmögna investerares och aktiemäklares arbetsrum finns...

  Читать далее »
 • Idag är Dmitry Gurkovsky - analytiker på RoboForex, privat handlare, föreläsare och värd för utbildningskurser för nybörjare - vår gäst på Fortrader Magazine. Vi kommer att prata om handel med valutor, kryptovalutor och andra tillgångar i Ryssland. - Hej Dmitry. Hur kom det sig att du blev bekant med handel på finansmarknaderna? - Hälsningar! Min bekantskap med finansmarknader och handel skedde å ena sidan av en slump, men å andra sidan helt logiskt. Men jag förstod det naturligtvis inte genast. Under min barn- och ungdomstid såg jag filmer som "Wall Street" och "Trading Places", läste Dreisers "The Financier" osv. Det är sant att jag inte heller omedelbart förstod huvudbudskapen i dessa verk, men det som imponerade på mig var...

  Читать далее »
 • Varför blir framgångsrika näringsidkare bankrutta? Är det helt enkelt resultatet av några få misslyckade affärer eller har det något att göra med de allmänna problemen med intradagshandel och det naturliga slutet på en spekulanters karriär? Innan jag försöker besvara dessa frågor vill jag förklara varifrån jag fick dem: Jag har arbetat som coach och senare som psykolog med ett antal små, men mycket stabila privata finansiella investeringsfonder i nästan nio år nu. Jag är ingen näringsidkare. Men mitt jobb gör att jag nästan dagligen har kontakt med handlare. En gång i tiden studerade jag också handel på finans- och aktiemarknaden och lyssnade på råd från professionella handlare...

  Читать далее »
 • Varje näringsidkare som går in på valutamarknaden börjar sin bekantskap med marknaden med stöd och motstånd. Framgången för en öppen handel beror på att nivåerna identifieras korrekt. Det finns många strategier som bygger på principen att bryta igenom viktiga tekniska nivåer eller att återhämta sig från dem. Alla smakar dock inte lika bra och de skiljer sig främst åt i styrka. Stöd- och motståndsnivåer kan grovt delas in i sex typer, som vi kommer att rangordna i stigande styrka. Luftnivåer Luftstöds- eller motståndsnivån har fått sitt namn från det faktum att den bildas "på platt mark". Den bildas när kropparna eller svansen på minst fyra ljus studsar från samma plats...

  Читать далее »
 • Vi har redan en uppfattning om funktionerna hos Ishimoku-indikatorlinjerna. Genom att känna till och kunna identifiera de signalmoment och stöd- och motståndsnivåer som indikatorlinjerna ger oss har vi kommit till ett viktigt ämne i arbetet med Ishimoku-indikatorn - hur man korrekt går in på marknaden och bestämmer nivåerna för att sätta mål och stopporder. Låt oss börja med det sistnämnda. När vi får en signal från en linje om att gå in på marknaden måste vi bestämma vilken nivå priset kommer att nå under signalbehandlingen och var vi ska placera stoppordern om signalen avvisas. Låt oss titta på exempel....

  Читать далее »
 • Om du redan har en grundläggande kunskap om hur man arbetar på finansmarknaderna och är på väg att bygga ett eget handelssystem, rekommenderar jag att du studerar Ishimoku-indikatorn. Ishimoku-indikatorn kombinerar kraften i fem linjer och japanska bilder. Numera blir den alltmer populär bland handlare och utgör en solid grund för deras handelssystem. Denna indikator kan hjälpa dig att nå framgång och ekonomiskt oberoende. I föregående artikel fick vi veta vad Ishimoku-indikatorn innehåller och hur de två linjerna Tekan Sen och Kijun Sen fungerar. Idag ska vi tala om de andra två linjerna i denna indikator Senkou Span A och Senkou Span B. Senkou Span...

  Читать далее »
 • Oscillator på marknaden

  Vad är oscillatorer ? Inom teknisk analys är oscillatorer indikatorer på prisrörelsen under en viss tidsperiod. De hänvisar till en ledande indikator som kan röra sig runt nollstrecket mellan 0 och 100%. Under de perioder då priset är stabilt rör det sig antingen bara inom kanalen eller gör en kort paus för att korrigera sig själv. Oscillatorn är utformad för att hitta punkter efter vilka priset antingen kommer att följa trenden eller flytta till den motsatta sidan av kanalen. De grundläggande begreppen som behövs när man använder oscillatorer är begreppen översåld och överköpt. Detta är situationer där indikatorvärdet är...

  Читать далее »
 • Vad består handel av?

  Om du någonsin har sett diagram över finansiella instrument för handel (valutapar, aktier, terminer etc.) har du undrat: "Hur kan jag tjäna pengar på detta?". Det korta svaret på en sådan fråga är: "Köp när priset börjar stiga och sälj när det börjar sjunka". Det verkar lätt och enkelt! Men då uppstår frågan: "Hur vet du om priset har börjat stiga eller sjunka?" Detta är faktiskt en av de viktigaste frågorna inom handeln. Tack vare de vetenskapliga och tekniska framstegen har moderna handlare en ganska stor arsenal av metoder och tekniska hjälpmedel för snabb analys av marknadssituationen. Men om du sätter alla datorer i bakgrunden...

  Читать далее »
 • Om du aldrig har mediterat tidigare, läs åtminstone den här texten till slutet och bestäm sedan om du behöver den eller inte. Man kan dock säga att många näringsidkare praktiserar meditation systematiskt och anser att det är det bästa sättet att återställa känslomässig jämvikt. Det största problemet för handlare är inte en strategi eller ett handelssystem. Den största utmaningen är att lära sig att hålla sig känslomässigt avskild från handeln och dess resultat. När näringsidkare plågas av sina eviga fiender rädsla och girighet förlorar de förmågan att hålla sig psykologiskt avskilda från sina affärer. Den största fördelen med meditation är att den skapar ett klart och lugnt sinne, och att den...

  Читать далее »
 • Har du någonsin känt att det finns några tvångsmässiga tendenser i din handel som kan bromsa dig på vägen mot framgång? Eller kanske har ditt tvångsmässiga handelsbeteende börjat ta ut sin rätt på ditt ekonomiska och psykologiska välbefinnande? Människans psykologi spelar en viktig roll i handeln. Det är inte förvånande att de psykologiska egenskaper som påverkar människor i det vanliga livet också påverkar deras handelsbeteende. De kommer antingen att hjälpa dig att bli professionell eller att bryta dig som näringsidkare. Vad är tvångssyndrom (OCD)? Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångestsyndrom. Den kännetecknas vanligen av orimliga, påträngande tankar och irrationella rädslor (tvångstankar, tvångstankar), på...

  Читать далее »
 • Vad är inflation?

  Vad är inflation? Inflation (latin: Inflatio - uppblåst) är en makroekonomisk indikator för ett lands ekonomi som beskriver förändringen av den allmänna prisnivån på varor, vilket leder till en depreciering av pengar. Den faktiska inflationstakten i ett land på 10% visar att du kan köpa färre varor med 10% av den rubel du tjänar, vilket innebär att inflationen är en minskning av pengarnas köpkraft. Vad är det väsentliga med inflationen? Inflationens väsen är att den uteslutande är inneboende i cirkulationen av papperspengar, vilket innebär att cirkulationssfären överfylls med en massa papperspengar som överstiger behoven av varuomsättning, deras värdeminskning och som en följd av detta stiger priset på varor och tjänster, och pengarnas köpkraft sjunker. Inflation orsakas av...

  Читать далее »
 • Kontrollera känslor när du handlar Det kan faktiskt låta kul. Under hela vår barndom och en stor del av vår ungdom lär vi oss att känna igen våra känslor, särskilt starka känslor, och uttrycka dem därefter. Vi lär oss detta av våra föräldrar, våra lärare, våra kamrater och till och med våra idoler genom att observera, jämföra, memorera och upprepa dem. Oförmåga att fritt uttrycka sina egna känslor och erkänna andras kallas alexithymi och anses vara en avvikelse. Jag tror att de flesta människor som ger sig in i handelsvärlden uppriktigt tror att de kan hantera sina känslor åtminstone i viss mån. Varför är då verkligheten...

  Читать далее »
 • De tre sista viktiga tipsen om näringsidkares mentala styrka. Vi har redan talat om konsekvens, tålamod och att förstå vad marknaden handlar om i del ett och två av den här artikeln. Låt oss se vilka andra färdigheter vi behöver för att förbättra oss som näringsidkare. 7. Tänk mer på handelsprocessen än på slutresultatet Detta är en mycket viktig punkt - ditt känslomässiga tillstånd beror mycket på det. Ta avstånd från resultatet av varje handel och koncentrera dig på de tekniska aspekterna av handeln. På så sätt kan du psykologiskt och känslomässigt frigöra dig från marknaden och hålla dina känslor under kontroll, samtidigt som du förblir lugn och fokuserad på dina långsiktiga mål,...

  Читать далее »
 • Enkla prismönster

  Hej, kära kolleger. Idag presenterar jag den tredje lektionen i serien "Price Action Trading Techniques". Och idag ska jag börja med en berättelse om enkla Price Action-prismönster. Varför? Jag kommer inte att kunna visa dem alla på en och samma lektion. Men innan vi går direkt till mönstren ska vi först definiera de grundläggande begreppen. Pattern är ett engelskt ord vars betydelse på ryska översätts med "mönster", "system", "struktur", "princip", "modell". På grund av dess användning inom olika västerländska discipliner och tekniker har det trängt in i den ryskspråkiga miljön som en specifik term inom flera verksamhetsområden samtidigt. Vi kan alltså säga att PrICE Astion är en handelsprodukt...

  Читать далее »
 • Kryptovalutakodutvecklare har vanligtvis andra mål utöver huvudmålet att skapa en ny virtuell enhet. Det kan handla om att beräkna och utveckla en radikalt ny transaktionsmekanism med hög utförandehastighet och minimala avgifter. Eller en högre säkerhetsnivå för betalningar, oavsett storlek. Eller, till exempel, sekretessen för finansiella transaktioner, ett villkor som är mycket efterfrågat i investeringsvärlden. Var och en av dessa punkter är värda att undersöka närmare. När man talar om kryptovalutans löfte är det i detta fall innovationen - tekniken eller den synvinkel som är atypisk för kapitalmarknaden - som kommer att ligga till grund. De mest lovande avkastningarna ur denna synvinkel är...

  Читать далее »
Tillbaka till toppen-knappen