Scalping-strategier

 • Торговая стратегия Support and Resistence with Ribbon предназначена для дейтрейдинга и основывается на использовании уровней поддержки и сопротивления с комплексной фильтрацией сигналов. Входные параметры Валютные пары: любые, включая криптовалюты Таймфрейм: М15 и М30 Время торгов: Лондон, Нью-Йорк Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота или опциона, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку Используемые индикаторы Support and resistance proffessional tool MA ribbon (55 21 moving averages) Dibs (опционально) ЕМА (5, close) Awesome oscillator (настройки по умолчанию) Настройка ценового графика Распаковываем архив Шаблон копируем в папку templates Индикаторы копируем в папку MQL4 -> indicators Перезапускаем терминал…

  Читать далее »
 • Стратегия BolliToucher Reversal Trend предназначена для внутридневной торговли, но может также использоваться для торговли бинарными опционами. Кроме того, стратегия может использоваться на графиках Ренко, что повышает ее прибыльность. Входные параметры Валютные пары: любые, включая криптовалюты Таймфрейм: М5 и старше (для бинарных опционов время экспирации 3 свечи), для графиков Ренко размер «кирпичика» 3 пункта и больше Время торгов: Лондон, Нью-Йорк Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота или опциона, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку Используемые индикаторы Bollinger bands (период 20, отклонение 2.5) BolliToucher (период 20, отклонение 2.0) RSI filter (2) Renko scalp indicator (4,…

  Читать далее »
 • Торговая стратегия Trend Master предназначена для бинарных опционов и построена на комбинации индикаторов объема, направления и силы тренда. Кроме того, стратегию можно использовать для классической внутридневной торговли. Входные параметры Валютные пары: любые Таймфрейм: М5 и выше Срок экспирации бинарных опционов: 3 свечи Время торгов: Лондон, Нью-Йорк Риск-менеджмент: выбирайте такой объем опциона, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку Используемые индикаторы ЕМА (10, close) Bollinger Bands (20, deviation 2.0) Fractals indicators (5) CHT Value charts (настройки по умолчанию) PVA volume suite Better volume (1.4, 100, look back 20) Trend Direction & Force (3, close) Trend Direction &…

  Читать далее »
 • Ichimoku Stochastic Scalping är en handelsstrategi som bygger på endast två indikatorer, vilket inte på något sätt minskar dess lönsamhet och effektivitet. Strategin är utformad för binära alternativ och kan även användas för scalping och intradagshandel. Ingångsparametrar Valutapar: alla, inklusive kryptovalutor Tidsram: M5 och högre (för binära alternativ 3-5 ljus) Handelstid: London, New York Riskhantering: Efter beräkning av stop-loss, välj en sådan volym av lot eller alternativ att risken inte var mer än 2-5% av insättningen per handel Används indikatorer Ichimoku indikator (8, 25, 48) Dot MMS (5, 2) Prisdiagram setup Packa upp arkivet Kopiera mall till mallar mapp Indikatorer kopiera till...

  Читать далее »
 • Handelsstrategin MA RSI Scalping är utformad för intradagshandel och scalping. Strategin är enkel nog och bygger på två snabba och en långsam MA RSI-indikator som genererar signalen för inträde. MA RSI Trigger-oscillatorn fungerar som ett signalfilter. Ingångsparametrar Valutapar: GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, GBP/JPY. Tidsram: M15 Handelstider: London, New York. Riskhantering: Efter beräkning av stop-loss, välj en sådan volym av en lott, att risken inte bör överstiga 2-5% av insättningen per handel Används indikatorer MA RSI (MA period 5, RSI period 30, RSI nivå 50) MA RSI (MA period 2, RSI period 30, RSI nivå 50)...

  Читать далее »
 • Ultra Profit Scalping-strategin är utformad för handel med binära alternativ, scalping och intradagshandel. Strategin bygger på en kombination av en trendindikator och en oscillator med signalfiltrering av Stochastic. Ingångsparametrar Valutapar: valfritt (för scalping eller daytrading - med en minsta spridning) Tidsram: M5 eller längre Utgångstid för binära optioner: 3-4 ljus Handelstid: London, New York Riskhantering: välj en volym av lotter eller optioner, så att risken inte är mer än 2-5% av insättningen per handel Använda indikatorer Band (period 20, avvikelse 2.0) Super fast EMA (1, 2) Stöd och motstånd Kanaltrend Exponentiellt glidande medelvärde (period 9, shift 1) Platt puls (period 20,...

  Читать далее »
 • Den binära handelsstrategin Range Market Binary är ett enkelt system som bygger på standardindikatorer: Stochastic och Parabolic Sar. Den kan användas för binära alternativ, scalping och intradagshandel. Ingångsparametrar Valutapar: valfritt (för scalping eller daytrading - med en minsta spread) Tidsram: M1 och M5 Binära optioner Utgångstid: 5 ljus Handelstid: London, New York Riskhantering: Välj en sådan lot- eller optionsvolym att risken inte är mer än 2-5% av insättningen per handel Används indikatorer Stokastisk oscillator (5, 5, 5, 5, close) med översålda och överköpta nivåer 25 och 75 Parabolic Sar (0.04, 0.1) Installera indikatorerna och systemets mall Packa upp arkivet med...

  Читать далее »
 • Dynamic Channel Strategy är utformad för scalping, daytrading och handel med binära alternativ. Strategin bygger på en kanal av dynamiska stöd- och motståndsnivåer. Dess handelssignal är en prisåtergång från kanalgränsen. Ingångsparametrar Valutapar: USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY, EUR/JPY, S&P 500, FTSE, DAX Tidsram: M1 och M5 Handelstid: London, New York Riskhantering: välj en optionsvolym eller en partistorlek så att risken inte överstiger 2-5% av insättningen per handel. Utgångstid (vid handel med binära alternativ): 10 ljus Används som indikatorer Price Border (period 61, ATR multipler 2.6, period 110); Price Border (period 61, ATR multipler 2.7, period 110); Price Border (period 61, ATR multipler 2.7, period 110)...

  Читать далее »
 • Handelsstrategin Magnum Scalping är utformad för handel med binära alternativ och kan även användas för scalping. Detta är den tredje versionen av strategin, som skiljer sig från de tidigare genom att den är mer stabil och har en pilindikator som inte ritar om sina signaler. Ingångsparametrar Valutapar: major Tidsram: M5 och M15 rekommenderas Alternativets varaktighet: 4 ljus Handelstid: London, New York. Riskhantering: välj en volym av alternativ så att risken inte överstiger 2-5% av insättningen per handel. Används indikatorer PL Candle tid Vline 1.1 Indikator för invertir Mejor Support RTF (14) Stokastisk Köp Sälj Arrow (5, 3, 3, 3, nivåer 80-20). Konfigurera prisdiagrammet Packa upp arkivet Kopiera mallen till mappen...

  Читать далее »
 • Free scalping är en trendföljande strategi som har hög lönsamhet. Ingångsparametrar Valutapar: base, gold Tidsram: M5 och M15 (optimalt), möjlig användning av strategin på M30 - H4 Handelstid: London, New York Riskhantering: efter att ha beräknat stop-loss, välj en partivolym, så att risken inte var mer än 2-5% av insättningen per transaktion. Används indikatorer QQE (nuvarande tidsram, röta 30); fri skalpera systemindikator (intesity 50); MACD Colored (12, 26, 1); Color MA (34, 1), SDX-Tz Pivots. Anpassa prisdiagrammet Packa upp arkivet Kopiera mallen till mallar Kopiera indikatorerna till MQL4 -> indikatorer Starta om terminalen Öppna diagrammet för det önskade valutaparet...

  Читать далее »
 • TMT 5 min Scalping högfrekventa trendhandelsstrategi bygger på en uppsättning trendindikatorer och lämpar sig bäst för intradagshandel. Ingångsparametrar Valutapar: Major Tidsram: M5 Handelstid: London, New York Riskhantering: efter beräkning av stop-loss, välj en partistorlek, så att risken inte var mer än 2-5% av insättningen per handel Används indikatorer Dagligt ljus; Trendpilar; Pivotpunkters nivåer; De Mark Trend line Trader; Step MA standardinställning; Raush trend (period 17, överköpt nivå 70, översåld nivå 30). Upprättande av prisdiagrammet Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till MQL4 -> indikatorer. Starta om terminalen. Öppna diagrammet...

  Читать далее »
 • Scalping trend handelsstrategi Ichimoku med banden baserade på en kanal (Kanal_Ant indikator) och indikatorer Ichimoku och i-911. Ingångsparametrar Valutapar: valfritt. Tidsram: M5 och uppåt. Handelstider: London, New York. Riskhantering: efter beräkning av en stop-loss, välj en sådan volym av lotten, att risken inte bör överstiga 2-5% av insättningen per handel. Används indikatorer Ichimoku Kinko Hyo Canal ant for Max (inställningar för olika tidsramar): M1 Avvikelse = 0,618; 1 M5 Avvikelse = 1; 1,44; 1,618 M15 Avvikelse = 1,618; 2,33; 2,618 M30 Avvikelse = 1,618; 2,33; 2,618 H1 Avvikelse = 2,33; 2,618; H4 Avvikelse = 4,236; 6,854 Pux Pris i-911; Inställning...

  Читать далее »
 • Scalping CCI-handelsstrategin bygger på signaler från CCI-indikatorn med bekräftelse från andra indikatorer. Strategin är inriktad på scalpinghandlare. Ingångsparametrar Valutapar: valfritt. Tidsram: M1. Handelstider: London, New York. Riskhantering: Efter beräkning av stop-loss, välj en sådan volym av lot, att risken inte bör överstiga 2-5% av insättningen per handel. Skapa ett prisdiagram Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till MQL4 -> indikatorer. Öppna diagrammet för det önskade valutaparet. Installera mallen som heter CCI14 Diagrammet bör se ut så här: Signaler som indikerar att en lång position har öppnats (Köp) Det gula glidande medelvärdet är högre än det lila. CCI-indikatorn har brutit igenom 200-nivån...

  Читать далее »
 • En strategi för handel med skalpning som bygger på Renko-diagram. Det här systemet kan också fungera med diagram som bygger på intervallbalkar. Ingångsparametrar Valutapar: Valfritt. Tidsram: Renko-diagram används. Handelstider: London, New York. Riskhantering: Efter beräkning av stop-loss, välj en sådan volym av lot, att risken inte bör överstiga 2-5% av insättningen per handel. Upprättande av prisdiagrammet Packa upp arkivet. Kopiera Expert Advisor till mappen MQL4 -> experter. Kopiera indikatorer till MQL4-mappen -> indikatorer. Kopiera mallen till mappen med mallar. Starta om terminalen. Öppna diagrammet för det önskade valutaparet. Växla till tidsramen Aktivera läget "Auto-Trading". Bifoga RenkoLiveChart_v2 till diagrammet (den roliga ikonen ska visas i det övre högra hörnet...

  Читать далее »
 • Scalping-handelsstrategin "Trend Hunt" är ett system med ömsesidig signalbekräftelse från flera indikatorer. Strategin diskuteras på forexfactory.com i denna tråd. Ingångsparametrar Valutapar: GBPJPY. Tidsram: M5. Handelstid: London, New York Riskhantering: Efter beräkning av stop-loss, välj en sådan volym av lotten, att risken inte bör överstiga 2-5% av insättningen på en transaktion. Skapa ett prisdiagram Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till mappen MQL4 -> indikatorer. Starta om terminalen. Öppna diagrammet för det önskade valutaparet. Installera mallen Trend Hunt. Diagrammet bör se ut så här: Signaler som indikerar öppnandet av en lång position (köp) Den blå linjen i Vortex...

  Читать далее »
 • Trend action with fractal support/resistance är ett trendföljningssystem med inslag av Price Action-taktik, som kan användas för scalping på marknaden och för handel med binära alternativ. Vi kommer att ge dig reglerna för strategin för binära alternativ. För scalping är reglerna nästan desamma. Ingångsparametrar Valutapar: Valfritt. Tidsram: M. Alternativets längd: 3 ljus. Handelstider: London, New York. Riskhantering: Välj alternativvolymen så att risken inte överstiger 2-5% av insättningen per handel. Används indikatorer Fractal Stöd och motstånd Pivot och psycolevel MA i färg (100, 3) Non lag MA (35), Stöd och motstånd Clive...

  Читать далее »
 • Handelsstrategin LV-HP Scalping System är utformad för scalping under perioder när det inte finns några skarpa rörelser och när viktiga nyheter inte förväntas (dvs. under en platta). Arbetet görs vid en återhämtning från kanalens gräns i riktning mot trenden i den högre tidsramen. Handelsstrategin LV-HP Scalping System diskuteras på forexfactory.com i denna tråd. Ingångsparametrar Valutapar: valutapar med låg spridning. Tidsram: M Handelstid: efter London-sessionens stängning. Riskhantering: Efter beräkning av stop-loss, välj en sådan volym av lot, att risken inte bör överstiga 1% av insättningen per handel. Upprättande av prisdiagrammet Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till...

  Читать далее »
 • Handelsstrategin TMT Scalping System är, trots namnet, ett utmärkt exempel på ett trendföljande system. Kärnan i denna kortsiktiga handelsstrategi är att vi arbetar på att bryta den lutande trendlinjen i riktning mot trenden i en högre tidsram. Diskussionen om TMT Scalping System-strategin äger rum på forexfactory.com i denna tråd. Ingångsparametrar Valutapar: Valfritt. Tidsram: M5, M15. Handelstider: London, New York. Riskhantering: efter beräkning av stop-loss väljer du en sådan volym att risken inte överstiger 2-5% av insättningen per handel. Skapa ett prisdiagram Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till mappen MQL4 -> indikatorer. Starta om terminalen. Öppna diagrammet för den önskade valutan ...

  Читать далее »
 • Super Scalping Future är en handelsstrategi som bygger på indikatorn Scalping Future och två glidande medelvärden. Lämplig för scalping av terminer, valutapar och binära optioner. Ingångsparametrar Valutapar: valfritt. Tidsram: M5-M15. Handelstider: London, New York. Riskhantering: beräkna en stop-loss och välj en partistorlek så att risken inte överstiger 2-5% av insättningen per handel. Används indikatorer Moving Average (7 period, close), Moving Average (7 period, open), Awesome oscillator, Super Scalping Future, THV Pivot Sätt upp ett prisdiagram Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till MQL4 -> indikatorer. Starta om terminalen. Öppna diagrammet för det önskade valutaparet. Installera mallen med...

  Читать далее »
 • Handelsstrategin Market Scanner System kombinerar grafiska konstruktioner som är utformade för att identifiera trenden och standardindikatorer som används som filter. Systemet är lämpligt för handel med binära optioner samt för normal scalping och intradagshandel. Ingångsparametrar Valutapar: Valfritt. Tidsram: M15 och uppåt. Alternativets varaktighet: 2 till 4 ljus. Handelstid: När som helst. Riskhantering: välj en volym av alternativ, så att risken inte är mer än 2-5% av insättningen per handel. Används indikatorer Aussy Auto-trend-line valfritt Market Watch Binary options trigger Market Scanner prisdiagram inställningar Packa upp arkivet. Kopiera mallen till mappen med mallar. Kopiera indikatorerna till MQL4 -> indikatorer. Starta om terminalen. Öppna...

  Читать далее »
Tillbaka till toppen-knappen