Nivåindikatorer

 • Trading indikator Rabbit TT nivåer - en modifiering av den populära indikatorn, författat av Tankk`a - redan känd för våra läsare forum forexsystemsru.com. Indikatorn bygger Fibo rutnätet på det angivna förhållandet, med hänsyn till värdena för High / Low vald tidsram, parametern TimeShift (0 = idag, 1 = igår, etc.). Rabbit TT trading indicator levels är väl lämpad för att bestämma stöd- och motståndsnivåer, samt för att ge vägledning vid placering av stop-loss- och take-profit-order. Download Rabbit TT level trading indicator Andra tekniska indikatorer för handel

  Читать далее »
 • Indikatorn HQ Support Resistance TT är en annan utveckling av Tankk, en användare av forumet forexsystemsru.com. Indikatorn HQ Support Resistance TT bygger på idén om mikrotrender genom High/Low, med bekräftelse av uppbrott genom amplituden av prisrörelsen inom dessa mikrotrender. Indikatorn HQ Support Resistance TT visar pilar som visar ett trendbrott, asterisker som visar ett volymbrott/divergens, stöd- och motståndsnivåer, prisåtgärdsmönster: Closing Price Reversal och Pivot Point Reversal samt en DataBox med nödvändig handelsinformation. Dessutom finns det en uppsättning standarddiagrammönster - totalt cirka 30 stycken - som är baserade på "stabila punkter", samt många andra parametrar som kan anpassas. Ladda ner HQ handelsindikatorn...

  Читать далее »
 • Golden MA TT trading indikator är en modifiering av Golden MA indikator, som vunnit popularitet bland handlare, gjord av Tankk` av användaren av forexsystemsru.com forum. Golden MA TT-indikatorn visar valutaparets prisdiagram med hjälp av nivåer som bildar en zon för försäljning, köp, överköpt och översåld. Golden MA TT är faktiskt praktiskt taget ett färdigt system för handel efter nivåer. När den kombineras med andra tekniska indikatorer som genererar inmatningssignaler blir den en strategi för intradagshandel. Ladda ner Golden MA TT Trading Indicator Andra tekniska handelsindikatorer

  Читать далее »
 • MeasureFIBO-skriptet är utformat för att visa nästan alla viktiga Fibonacci-nivåer på diagrammet. Det är obekvämt att använda sådana "laddade" linjer hela tiden. Den täpper till diagrammet och är praktiskt taget oanvändbar i diagrammet under H1. Ibland uppstår dock ett sådant behov. Tyvärr har utvecklarna av MetaQuotes Software Corp. inte gett möjlighet att spara/ladda konfigurationen av Fibonacci-nivåer. På grund av detta måste du då och då gå in i alla nivåer (~30 nivåer), vilket är tråkigt. Ladda ner skriptet MeasureFIBO Populära handelsindikatorer

  Читать далее »
 • BandsdFibo True channel-indikatorn bygger på samma principer som de vanliga Bollinger Bands, men den har några skillnader från originalet. Mittlinjen för BandsdFibo True-indikatorn används för att fastställa den medelfristiga trenden. Tre övre och nedre linjer byggs upp med hjälp av data från ATR-indikatorn, på vilka Fibonacci-koefficienter tillämpas (1.6180, 2.6180 och 4.2360). Indikatorn BandsdFibo True channel kan användas i strategier som innebär handel i kanalen. Indikatorlinjerna används som dynamiska stöd- och motståndsnivåer samt som referenspunkter för att fastställa stop-loss- och take-profit-ordrar. Ladda ner BandsdFibo Sann kanalindikator Andra handelsindikatorer

  Читать далее »
 • Fibos-indikatorn är en annan version av den tekniska indikatorn för MetaTrader 5, som automatiskt visar Fibonacci-nivåer på prisdiagrammet för ett valutapar. Näringsidkaren behöver bara ange antalet barer i inställningarna, på vilka Fibo-indikatorn kommer att hitta låga och höga punkter och bygga Fibo nivåer. Fibonacci-nivåer är ett av de mest populära verktygen bland handlare för att handla på valutamarknaden. Det är mycket möjligt att indikatorn Fibos-nivåer kommer att bli din pålitliga assistent när det gäller att fastställa stöd- och motståndsnivåer och sätta stop-loss- och take-profit-ordrar. Ladda ner Fibos nivåer indikator Andra handelsindikatorer för MT5 terminal

  Читать далее »
 • Indikatorn Murrey Levels Dirigible visar Murray-Hann-nivåer på kursdiagrammet för ett valutapar. När indikatorn Murrey Levels Dirigible appliceras på diagrammet söker den efter extrema på det antal barer som anges i inställningarna och drar linjer mellan dem, vilket är stöd- och motståndsnivåer. Linjernas längd, tjocklek och stil kan justeras. Observera att Murrey Levels Dirigible inte är samma sak som Fibonacci-nivåer. Murrey Levels Dirigible-indikatorn kan användas effektivt i alla handelsstrategier och för analys av valutamarknaden. Ladda ner Murrey Levels Dirigible Indicator Andra handelsindikatorer

  Читать далее »
 • Med iMaxMinTrends-indikatorn kan du bestämma de viktigaste prisnivåerna och prisriktningen på tidsramar från H4 och uppåt. iMaxMinTrends-indikatorn kopplar samman vecko-, månads- och årshögsta/minimumnivåer med trendlinjer för att bestämma riktningen för marknadsrörelsen. Nivåindikatorn iMaxMinTrends kan användas som ett verktyg för att analysera prisdiagram och bestämma inträdes- och utgångspunkter. Trots att linjerna visas i olika färger saknar iMaxMinTrends-indikatorn enligt vår mening en funktion som skulle kunna visa dessa linjer och en varning när priset når en av nivåerna. Det är fullt möjligt att...

  Читать далее »
 • К объемам на валютном рынке некоторые трейдеры относятся скептически. Однако, многие трейдеры используют всевозможные индикаторы объемов, определяя с их помощью начало и окончание трендов, находя точки ценовых разворотов, а также уровни поддержки и сопротивления. индикатор объемов Volume By Last Day Median Correct Alert – это отличный инструмент, который с высокой точностью определяет зоны поддержки и сопротивления. Индикатор объемов Volume By Last Day Median Correct Alert состоит из двух частей: в подвальной части ценового графика он выводит гистограмму, в которой цвет столбиков зависит от роста или снижения объемов; на самом графике индикатор отображает зоны поддержки и сопротивления. Кроме того, в индикатор…

  Читать далее »
 • Indikatorn Extended Regression StopAndReverse är baserad på några populära och mycket användbara program, skript och Expert Advisors. När den startas, den utökade regression StopAndReverse indikatorn automatiskt upptäcker tidsramen, beräknar två typer av regression på den aktuella tidsramen och beräknar RMS avvikelse av priset på detta område. Först och främst behöver vi en rak gyllene linje - en första gradens regressionslinje som visar riktningen och läget för den aktuella sanna trenden vid den valda tidsramen. Det är uppenbart att ju större vinkeln mot horisonten är, desto starkare är trenden. Vi kan alltså dra vissa slutsatser om valutaparets tillstånd enligt den aktuella prispositionen relativt regressionslinjen. Till exempel, i det mest allmänna fallet om strålen är stigande och...

  Читать далее »
 • индикатор уровней EasySupplyDemand использует значения индикатора волатильности ATR для нанесения на ценовой график валютной пары зон поддержки и сопротивления. Кроме того, индикатор EasySupplyDemand отображает рекомендуемые уровни входа в сделку, основанные на отскоке от зон поддержки и сопротивления, а также уровни ордеров стоп-лосс (красная линия) и тейк-профит (зеленая линия). При наведении курсора на линию, появляется всплывающая подсказка с пояснением, что это за линия. Обратите внимание, чтобы устранить путаницу, линии сгруппированы, а каждая группа имеет свой номер. Безусловно, индикатор EasySupplyDemand можно использовать в качестве источника торговых сигналов, однако в этом случае неизбежно появление ошибочных входов. Мы рекомендуем фильтровать сигналы индикатора с помощью…

  Читать далее »
 • индикатор Fibo Box – это очередная вариация на тему построения сетки расширений Фибоначчи. Индикатор Fibo Box строит уровни Фибоначчи на заданном количестве баров. При этом, зоны между уровнями индикатор окрашивает в разный цвет. Как мы уже неоднократно говорили, индикаторы Фибоначчи пользуются заслуженной популярностью у трейдеров и еще долго ее не потеряют. Поэтому любая модификация уровней Фибо всегда вызывает повышенный интерес. Вне всяких сомнений, индикатор Fibo Box также найдет свою целевую аудиторию, повысив эффективность любой торговой стратегии . Скачать индикатор Fibo Box Другие популярные торговые индикаторы

  Читать далее »
 • индикатор Fibo Machine Pro основан на сетке расширений Фибоначчи, которая давно пользуется популярностью у трейдеров по всему миру. Индикатор Fibo Machine Pro отображает на ценовом графике валютной пары точку входа в сделку, уровень установки ордера стоп-лосс, а также три уровня тейк-профит (консервативный, стандартный и агрессивный). Кроме того, индикатор Fibo Machine Pro выводит на график текстовую информацию о валютной паре, таймфрейме, цифровых значениях точки входа, ордеров стоп-лосс и тейк-профит, направление и силу тренда, а также время до окончания текущей свечи. Особенности использования индикатора Fibo Machine Pro индикатор Fibo Machine Pro имеет ряд особенностей, знание и понимание которых существенно повысит эффективность его…

  Читать далее »
 • индикатор SUN+FAN – это простой, но очень эффективный индикатор, который строит веер Фибоначчи по последним точкам индикатора Зигзаг. Как известно, уровни Фибо используются для торговли на отскок. Точно так же применяется и индикатор SUN+FAN. Для входа в сделку используется отскок от линии веера по направлению сигнала. Для подтверждения отскока можно использовать осциллятор. Кроме того, в архиве вы найдете модификацию индикатора SUN+FAN, в которой веер Фибоначчи строится не по индикатору Зигзаг, а по методу Ганна. Индикаторы, использующие последовательность Фибоначчи давно пользуются заслуженной популярностью у трейдеров и вряд ли когда-то утратят свою актуальность. Поэтому индикатор SUN+FAN, наверняка, найдет свою аудиторию и будет…

  Читать далее »
 • индикатор уровней SS SupportResistance – это, как понятно из названия, индикатор, отображающий на ценовом графике зоны поддержки и сопротивления. При этом, индикатор SS SupportResistance, по своему функционалу, является, пожалуй, лучшим индикатором уровней на данный момент. Каждая зона поддержки и сопротивления выделена отдельным цветом и подписана, при этом, указано – тестировалась она или нет. Кроме того, в индикаторе SS SupportResistance реализована функция MTF, позволяющая выделить зоны с нужного таймфрейма. Дополнительным «бонусом» индикатора уровней SS SupportResistance является возможность отображения фракталов, а также система алертов при достижении ценой какой-то из зон. Скачать индикатор уровней SS SupportResistance Другие популярные индикаторы

  Читать далее »
 • индикатор уровней FXR SR Zones предназначен для нанесения на ценовой график валютной пары зон поддержки и сопротивления. При этом, индикатор отмечает зоны, которые еще не были протестированы, а также отображает количество попыток цены ее пробить. При вхождении в одну из зон индикатор уровней FXR SR Zones выдает звуковое оповещение и текстовое сообщение. Возможна отправка сигнала на e-mail и смс-сообщением. Мы считаем, что индикатор уровней FXR SR Zones по функционалу значительно эффективнее, чем большинство его аналогов и может стать основным элементом торговой стратеги на пробой и отскок. Скачать индикатор уровней FXR SR Zones Другие популярные индикаторы

  Читать далее »
 • Очень часто психологические или круглые уровни выступают уровнями поддержки и сопротивления на . В терминале MetaTrader 4 их распознавание затруднено, особенно при использовании пятизначных котировок. Эту задачу помогает решить индикатор уровней Round Level. Он подсвечивает психологические (круглые) уровни определенным цветом. Индикатор Round Level отображает три типа уровней: полные уровни (0,00000); половинные уровни (0,00500); четвертинные уровни (0,00250). В параметрах можно настраивать отображение только необходимых уровней, тип линии, толщину и цвет. В архиве индикатор уровней Round Level представлен в двух вариантах: для графиков с белым и черным фоном. Скачать индикатор Round Level Другие популярные индикаторы

  Читать далее »
 • индикатор уровней xTSR – это индикатор, отображающий уровни поддержки и сопротивления с настраиваемым периодом. Уровни строятся по ценам Open и Close, при этом, в индикаторе реализована функция MTF, позволяющая получать уровни с других таймфреймов. Также в индикатор встроены три режима отображения: консолидированный, неконсолидированный и комбинированный. Безусловно, в индикаторе уровней xTSR не хватает параметра, с помощью которого можно было бы строить уровни по ценам High и Low, однако, и в таком виде он будет достаточно эффективен для определения торговых целей и уровней стоп-лосс. Скачать индикатор уровней xTSR Другие популярные индикаторы

  Читать далее »
 • индикатор уровней m-BankLevels – это несложный инструмент, отображающий на ценовом графике линии дневного открытия и закрытия. При этом, после закрытия торгового дня, линия уровня продолжается другим цветом на следующий день, что делает удобным торговлю на пробой дневного диапазона. Обратите внимание, что индикатор уровней m-BankLevels настроен на московское время. По нашему мнению, индикатор m-BankLevels станет очень удобным элементом для торговых стратегий, построенных на пробойной тактике. Скачать индикатор уровней m-BankLevels Другие популярные индикаторы

  Читать далее »
 • индикатор уровней BTF Source – это инструмент, выводящий на ценовой график валютной пары уровни Open, Close, High и Low. При этом, индикатор BTF Source имеет ряд существенных отличий от аналогичных индикаторов типа OHLC: во-первых, в индикаторе BTF Source реализовано отображение не только дневных уровней, а свечей со всех доступных таймфреймов. То есть, торгуя на М5 можно нанести на график уровни свечи с таймфрейма Н4. во-вторых, в индикаторе BTF Source можно настроить отображение уровней как текущей свечи, так и предыдущей. По мнению наших экспертов, индикатор уровней BTF Source позволит значительно расширить спектр применения пробойных торговых стратегий, повысив их эффективность. Скачать индикатор…

  Читать далее »
Tillbaka till toppen-knappen